Založení hasičského sboru

13.03.2012 19:23

Založení hasičského sboru bylo podle pamětníků 18.května 1929.

Obecní úřad stanovil první výbor v tomto složení:Alois Fochr,Vladimír Kochaníček,Ladislav Opravil,František Pištěcký,Florian Vašek,Josef Juruška a František Hroza

První ustavující schůze byla 2.června 1929.Byl ustanoven nový výbor v tomto složení:

Předseda:      Zanáška František

Náčelník:       Kochaníček Vladimír

Podnáčelník: Vašek Florián

 

Též byl ustanoven sanitární sbor.

K tomuto založení vedlo občany na ochranu majetku a živého inventáře proti požáru v obci.Do založení sboru byli požáry v letech:

1883 v Lebedově u p.Svačiny

1890 v Těšánkách u pí.Dratvové

1892 v Těšánkách u p.Fochra

1898 dva požáry

1907 v Těšánkách u p.Spáčila

1929 v Lebedově u p.Vrbeckého

V roce 1930 měl sbor 23 členů činných a 35 členů přispívajících.

Seznam členů činných k 1.1.1930

Kochaníček Vladimír

Kunc Alois                          lezec

Hroza František                  lezec

Haducha Bohumír              stříkačník

Juruška Josef                     četař zbrojník

Vašek Florián                      podnáčelník

Kunc Bohumil                      trubač

Olšina Václav

Plachý Antonín                    trubač

Plachý Stanislav

Kozárek Karel                      stříkačník

Zanáška Karel                     stříkačník

Zanáška Augustin               lezec

Zanáška Oldřich                 stříkačník

Kochaníček Jan                  četař

Minařík Arnošt                    stříkačník

Skácel Václav                     lezec

Koutský Bohumír                podnáčelník

Oborný Josef                     četař

Loucký František               stříkač

Řiháková Marie                 samaritánka

Plachý Josef                     stříkač

Oborný Jaroslav               lezec

Fochr Alojs                       náčelník

Opravil Ladislav               četař

Fochr Štěpán                   lezec

Plachý Otakar                  trubač

 

Členové přispívající k 1.1.1930

Dratva František                Holoubek Jan                         Dratva Alojs

Pištěcký František             Dratva Josef                           Fochr Josef

Kozárek Alojs                     Suchánek František              Trnák Josef

Černošek Jan                     Koutský Antonín                    Majda František

Mlčoch Josef                     Stančík Jan                              Ludík Antonín

Prokop Václav                   Smolinka Alojs                       Frkal Alojs

Ludík František                  Kochaníček František          Krybus Ignác

Opravil Josef                     Řihák Antonín                        Droběna František

Fochr Jindřich                   Navrátil Vincent                    Zanáška František

Král Josef                          Droběna Augustin                 Dratva Ferdinant

 

Později bylo rozhodnuto o zakoupení obleků a stříkačky.První stříkačka byla zakoupena od sboru Roštín za 5 085Kčs a dva díly savic i 20m hadic.Výbor a členové se scházeli v hospodě u Mikliků.

Dne 7.března 1930 byl položen základní kámen pro stavbu nové zbrojnice a zanedlouho byla hotová,protože již 18.května 1930 se konalo slavnostní otevření této zbrojnice.Stavba stála  stříkačky od hasičů z Něčic za 7 000Kčs.V roce 1939 při oslavách 10 let založení sboru,bylo provedeno ukázkové cvičení a na valné hromadě bylo konstatováno že sbor již nemá žádné dluhy.Toto se podařilo tím ,že členové sboru pořádaly zábavy a plesy.

Dne 20.11.1935 na schůzi bylo přijato,dle vládního nařízení o ustavení sanitární stráže z obce Divok do  sboru v Těšánkách.

Členové : Kunc Augustin

                 Melichárek Josef

                 Jergl Antonín

Podmínka byla,že finanční povinosti si budou platit sami.Již v roce 1935 sanitární četa poskytla první pomoc v 35 případech.