Kalendář soutěží 2018 SDH Těšánky

Datum 

Název soutěže 

Místo konání 

Hodina

Kategorie

21.4 sběr železa        brigáda      
21.4. Netradiční soutěž pro neupravené stroje Ps8 a Chvalnov Lísky hřiště 14:00 M,
28.4. O pohár starosty Zborovice Medlov na 2B 14:00 M,Ž,SP
28.4. STAVĚNÍ MÁJE a pálení čarodějnic Těšánky hřiště 18:00  
  5.5. okrskové kolo Troubky       09:00 M,Ž
  5.5. hody     ukázky Těšánky   hřiště 15:00  
  5.5. hodová zábava škola 19:00  
  8.5. soutěž ručních stříkaček Míškovice 14:00 M.Ž
19.5. TFA netvrdší hasič ať přežije Litenčice náměstí 11:00  
19.5 hody    ukázky Divoky 18:00  
  2.6. kácení máje / fotbal volejbal Těšánky hřiště 18:00 M,Ž
16.6. SOUTĚŽ KOŠKÝCH STŘÍKAČEK Těšánky hřiště 13:00 M,Ž
23.6. Výročí   SDH Věžky     ? koňka
30.6. otevření nové hasičské zboijnice Litenčice     ?  
  7.7. Memorial M.Horáka a J.pospíšila Zborovice 09:00 M,Ž
  8.7. Soutěž koňských stříkaček Radslavice 14,00 Koňka
21.7. Oslava založení 65 let Soběsuky 10:00  
21.7 Oslava založení 120 let Chvalnov    ? Koňka, PS8
28.7 O pohár starosty obce Roštín Roštín 09.00 M,Ž,SP
28.7. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE Těšánky 16:00  
 4.8. Noční soutěž Zdislavice 21:00 M, Ž, SP
11.8. Noční soutěž spojená se soutěží PS8 Zborovice hřiště 21:00 M,Ž
25.8. soutěž PS8 PS12 Žopy hřiště 14:00  
  1.9. zakončení prázdnin fotbal Těšánky hřiště 18:00  
23.9. soutěž PS8 Těšánky 15:00 M,Ž,SP
 8.9. netradiční soutěž v PS univerzální hasič Zdounky 09:00 M,Ž
15.9. soutěž NAOPAK Soběsuky 16:00 M,Ž
22.9. SOUTĚŽ   PS8 Těšánky hřiště 15:00 M,Ž
29.9. Soutěž zásahových jednotek Hoštice požární nádrž 10:00 M,Ž
Vysvětlivky: M - muži, Ž - ženy, MH - mladí hasiči - kategorie mladší (M),  starší (S),  SP-starší páni,   D-dorost,